Povinné - Aktuality - PZ Lubica Zvolenská Slatina

Hľadaj
Poľovnícke združenie "Ľubica" Zvolenská Slatina
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pozvánka na členskú schôdzu

Publikoval Mudr. Koreň Branislav v pre členov PZ · 15/7/2021 12:06:14
Tags: Povinné

Dobrý deň!

Výbor PZ Ťa pozýva na členskú schôdzu dňa 30.7.2021 o 1
8:00 v Slatinke.

Program: 1. Otvorenie
                2. Voľba komisií (návrhová, mandátová, overovatelia zápisnice)
                3. Informácia poľovníckeho hospodára
                4. Rozdelenie lovu trofejovej zveri
                5. Rôzne
                6. Diskusia
                7. Záver


s pozdravom "Lovu zdar!"

tajomník PZ , B. KoreňVýročná členská schôdza

Publikoval Mudr. Koreň Branislav v pre členov PZ · 4/5/2021 17:05:25
Tags: Povinné

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu.


Výbor PZ Ťa pozýva na výročnú členskú schôdzu konanú 15.5.2021 o 14:00 v poľovníckom dome v Slatinke.

Program:    

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice.
3. Správa o činnosti PZ
4. Správa poľovníckeho hospodára  
5. Informácia o AMO
6. Správa brigádnického referenta a plán práce na sezónu 2021/22
7. Správa finančného hospodára, rozpočet PZ na rok 2021/22
8. Správa kontrolnej komisie
9. Informácia kynologického referenta
10. Prejednanie žiadostí o členstvo /čakateľstvo/.
1
1. Rôzne
1
2. Diskusia
1
3. Správa mandátovej komisie
1
4. Návrh uznesenia
1
5. Záver

Na schôdzu je potrebné priniesť: poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukazy zbraní, povolenie na lov zveri, značku /plombu/ na ulovenú zver. Schôdza i brigáda sa uskutoční podľa aktuálne platných protiepidemických opatrení.

Vo Zvolene 4.5.2021                                                         Tajomník PZ B. KoreňTlač stránky


Tlač stránky vo formáte PDF (Pozvánka a program)Poplatková poľovačka

Publikoval Mudr. Koreň Branislav v pre členov PZ · 2/11/2020 09:23:07
Tags: Povinné

Dobrý deň!

Vzhľadom na uvoĺnenie zákazu vychádzania pre negatívne testovaných občanov na COVID-19 v období 2.-8.11. 2020 (možnosť i cestovať cez okres) sme sa rozhodli poplatkovú poľovačku 7.11. uskutočniť.

Podmienkou je dodržanie všeobecne platných protiepidemických opatrení ako i stanoviska MPRV SR z 19.10.2020 a to najmä:

-celá poľovačka sa uskutoční v exteriéri-extraviláne, vrátane nástupu. Tento bude  o 8:00 v Závozoch /nad Hanulíkovou chatou/, hostí očakávame medzi 7:30-7:45. Prosíme našich členov o dochvíľnosť, príďte najneskôr o 7:30!!!

- strava bude vydaná na mieste, bageta ako obyčajne, večera bude teplá, avšak posedenie po poľovačke sa uskutočniť nemôže.

-na nástupe a výrade, pri kontrole dokladov, spoločnej manipulácii so zverou  je nutné používať rúško, pozdrav realizujeme podvihnutím klobúka, nie je vhodné podávanie rúk. Zachováme odstup 2metre.  Nebudeme sa zbytočne zhromažďovať. Počas poľovačky pri vzdialenosti od seba nad 5m nie je nutné používať rúška.

-bude zabezpečená definfekcia rúk pred prezentáciou a podobne.

-účasť s prejavmi respiračného ochorenia , ako i občanov v karanténe je zakázaná!!!

-Účasť našich členov a čakateľov na poľovačke je povinná. Členovia vo vyššom veku a so závažnými zdravotnými problémami, prosím, zvážte svoju účasť. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bude Vaša neúčasť mimoriadne ospravedlnená. (Pri nejasnostiach kontaktujte predsedu PZ) O to viac je potrebná účasť mladších členov.

s pozdravom Lovu Zdar

tajomník PZ, B. KoreňNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky