Aktuality - PZ Lubica Zvolenská Slatina

Hľadaj
Poľovnícke združenie "Ľubica" Zvolenská Slatina
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pozvánka na členskú schôdzu

Publikoval Mudr. Koreň Branislav v pre členov PZ · 15/7/2021 12:06:14
Tags: Povinné

Dobrý deň!

Výbor PZ Ťa pozýva na členskú schôdzu dňa 30.7.2021 o 1
8:00 v Slatinke.

Program: 1. Otvorenie
                2. Voľba komisií (návrhová, mandátová, overovatelia zápisnice)
                3. Informácia poľovníckeho hospodára
                4. Rozdelenie lovu trofejovej zveri
                5. Rôzne
                6. Diskusia
                7. Záver


s pozdravom "Lovu zdar!"

tajomník PZ , B. KoreňPozvánka na brigádu (17.7.2021 - 8.00 hod)

Publikoval Mudr. Koreň Branislav v pre členov PZ · 13/7/2021 12:04:21

Dobrý deň!


Výbor PZ Ťa pozýva na brigádu - čistenie cesty smer Prieložok.


Zraz: 17.7.2021 /sobota/ v Slatinke o 8:00


priniesť rukavice a motorové píly!!! (aspoň každý druhý)


s pozdravom bkVýročná členská schôdza

Publikoval Mudr. Koreň Branislav v pre členov PZ · 4/5/2021 17:05:25
Tags: Povinné

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu.


Výbor PZ Ťa pozýva na výročnú členskú schôdzu konanú 15.5.2021 o 14:00 v poľovníckom dome v Slatinke.

Program:    

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie, overovateľov zápisnice.
3. Správa o činnosti PZ
4. Správa poľovníckeho hospodára  
5. Informácia o AMO
6. Správa brigádnického referenta a plán práce na sezónu 2021/22
7. Správa finančného hospodára, rozpočet PZ na rok 2021/22
8. Správa kontrolnej komisie
9. Informácia kynologického referenta
10. Prejednanie žiadostí o členstvo /čakateľstvo/.
1
1. Rôzne
1
2. Diskusia
1
3. Správa mandátovej komisie
1
4. Návrh uznesenia
1
5. Záver

Na schôdzu je potrebné priniesť: poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukazy zbraní, povolenie na lov zveri, značku /plombu/ na ulovenú zver. Schôdza i brigáda sa uskutoční podľa aktuálne platných protiepidemických opatrení.

Vo Zvolene 4.5.2021                                                         Tajomník PZ B. KoreňTlač stránky


Tlač stránky vo formáte PDF (Pozvánka a program)Brigáda - oprava chodníka

Publikoval Mudr. Koreň Branislav v pre členov PZ · 4/5/2021 17:03:28
Tags: povinné

Pozvánka na brigádu


Výbor PZ Ťa pozýva na brigádu 8.5.2021

Zraz:                  Chata PZ v Ľubici o 9:00

Priniesť:            Fúrik, motorová píla, sekera, motyka, lopata /vhodné dohodnúť sa v skupinkách/Cieľom brigády je predovšetkým rekonštrukcia mostíka ku chate a oprava chodníka.
INformácie pre členov PZ - zo zasadnutia výboru dňa 21.4.2021

Publikoval Mudr. Koreň Branislav v pre členov PZ · 22/4/2021 10:24:18
Tags: Dôležité

Dobrý deň!


Zasielam stručné informácie z výboru 21.4.2021Napriek nálezom diviakov pozitívnych na AMO v blízkom okolí sa podmienky lovu diviačej zveri i manipulácie s ulovenou/uhynutou zverou zatiaľ nemenia

Termín výročnej členskej schôdze zatiaľ nie je možné stanoviť, uskutoční sa po uvoľnení opatrení

Predbežne sa 8.5.2021 uskutoční brigáda v malých skupinách pri dodržaní protiepidemických opatrení /výmena mostíka v Ľubici, zasiatie políčok a pod./

Výbor PZ apeluje na členov, aby napriek pandémii nezanedbali starostlivosť o pridelené zariadenia /likvidácia nekvalitného sena, očistenie a dezinfekcia okolia krmelcov, oprava , naplnenie soľníkov, oprava posedov, očistenie výhľadu z nich/.


s pozdravom "Lovu zdar"Ďalej
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky