Pozvánka na členskú schôdzu - Aktuality - PZ Lubica Zvolenská Slatina

Hľadaj
Poľovnícke združenie "Ľubica" Zvolenská Slatina
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pozvánka na členskú schôdzu

Publikoval Mudr. Koreň Branislav v pre členov PZ · 15/7/2021 12:06:14
Tags: Povinné

Dobrý deň!

Výbor PZ Ťa pozýva na členskú schôdzu dňa 30.7.2021 o 1
8:00 v Slatinke.

Program: 1. Otvorenie
                2. Voľba komisií (návrhová, mandátová, overovatelia zápisnice)
                3. Informácia poľovníckeho hospodára
                4. Rozdelenie lovu trofejovej zveri
                5. Rôzne
                6. Diskusia
                7. Záver


s pozdravom "Lovu zdar!"

tajomník PZ , B. KoreňNávrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky